Báo Cáo Kim Ngạch XNK Tháng 02 – 02 Tháng Năm 2015

Báo Cáo Kim Ngạch XNK Tháng 02 – 02 Tháng Năm 2015

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch Xuất – Nhập khẩu Tháng 02 năm 2015 như sau:

*Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 02 – 02 tháng năm 2015:

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện tháng 02/2015 Lũy kế 02 tháng/2015 % s/v KH
Tổng KN XNK USD 2,941,938.73 7,425,319.11 9.90%
-Xuất khẩu 1,600,372.00 4,758,563.45 8.65%
-Nhập khẩu 1,341,566.73 2,666,755.66 13.33%

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên