Báo Cáo Kim Ngạch XNK Tháng 05 – 05 Tháng Năm 2015

Báo Cáo Kim Ngạch XNK Tháng 05 – 05 Tháng Năm 2015

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch Xuất – Nhập khẩu Tháng 05 năm 2015 như sau:

*Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 05 – 05 tháng năm 2015:

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện tháng 05/2015 Lũy kế 05 tháng/2015 % s/v KH
Tổng KN XNK USD 5.199.852,49 27.088.473,14 36.12%
-Xuất khẩu 4.321.598,10 21.745.338,42 39.54%
-Nhập khẩu 878.254,39 5.343.134,72 26.72%

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên