Cập nhật danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2011-2015)

Cập nhật danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2011-2015)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông bản cập nhật hồ sơ ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 chi tiết như sau:

* File gửi kèm:

Chia sẻ bài viết này trên