Nông trường Đak Nông

Nông trường Đak Nông


Thông Tin Dự Án

Diện tích: Hơn 2000 ha
Hiện đang trồng các loại cây ăn trái như bơ, bưởi, sầu riêng, macca, ….


0986610558