Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2010 như sau:

– Tên TCPH: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

– Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

– Trụ sở chính: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại/Fax: +84-4 3.8264009

– Sàn giao dịch: HNX

– Mã chứng khoán: TH1

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2011

– Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

– Thời gian thanh toán: 30/12/2011

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 30/12/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên