Xin lùi thời gian BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2022