Cà phê Robusta

Cà phê Robusta đánh bóng ướt


– Độ ẩm: tối đa 12.5%

– Tạp chất: tối đa 0.5%

– Hạt vỡ: tối đa 0.5%

– Đóng gói: Bao đay

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Cà phê Robusta bắn màu


– Độ ẩm: tối đa 12.5%

– Tạp chất: tối đa 0.5%

– Hạt vỡ: tối đa 2%

– Hạt đen: tối đa 0.4%

– Đóng gói: Bao đay

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Cà phê Robusta tiêu chuẩn


– Độ ẩm: tối đa 12.5%

– Tạp chất: tối đa 0.5%

– Hạt vỡ và đen: tối đa 2%

– Đóng gói: Bao đay

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam