Hạt điều

Hạt điều nhân trắng


– Quy cách: Theo AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không hoặc thùng thiếc và carton

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều nhân nám


– Quy cách: Theo AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không hoặc thùng thiếc và carton

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều vỡ


– Quy cách: Theo AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không hoặc thùng thiếc và carton

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều rang muối


– Hạt điều (99%), muối

– Xuất xứ: Việt Nam

– Đóng góp: Hộp nhựa, Túi chân không