Hồ tiêu

Tiêu đen FAQ


– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Tiêu đen sạch


– Tiêu chuẩn ASTA

– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Tiêu đen 5mm


– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Tiêu trắng


– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

0986610558