Nhập khẩu

Our Product

Sản phẩm nhập khẩu

Products

Nhập khẩu là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất tại Việt Nam. Bên cạnh việc sản xuất để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở trong nước, Việt Nam còn là nước xuất khẩu lượng nông sản lớn mỗi năm. GE1 tự hào đem đến cho thị trường thế giới những mặt hàng nông sản Việt Nam có giá trị cao, chất lượng tốt, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất.