Tin công ty

HỘI NGHỊ CHUNG CƯ LẦN 1

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng kính mời Ông/Bà tới tham dự Hội nghị nhà chung cư...