Thông báo ngày ĐKCC chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thông báo ngày ĐKCC chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

* File gửi kèm: Ngày ĐKCC chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trân trọng thông báo./.

 

Chia sẻ bài viết này trên