Quế-Hồi

Quế thanh


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Tạp chất 0.5% – 1% tối đa

– Độ dài: 30 – 45 cm

– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Quế chẻ


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Tạp chất: 1% tối đa

– Độ dài: 25 – 45 cm

– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Quế vụn


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Tạp chất: 1% – 2% tối đa

– Dạng miếng

– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Quế cắt


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Tạp chất: 0.5% – 1% tối đa

– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Quế điếu


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Tạp chất: 0.5% tối đa

– Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng

– Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Quế bột


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Đóng gói: bao PP, PE

– Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Hoa hồi nguyên cánh


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Tạp chất: 1% tối đa

– Đóng gói: Thùng carton

– Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Hoa hồi vụn


– Thủy phần: 13.5% tối đa

– Tạp chất: 1% tối đa

– Đóng gói: Bao PP

– Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam