CBTT “Nghị quyết HĐQT số 49”

CBTT “Nghị quyết HĐQT số 49”

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Nội dung công bố :

Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 về việc:

+ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

+ Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

File đính kèm: Nghị quyết HĐQT-số 49

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên