Đề xuất cà phê được trợ giúp vay vốn tín dụng xuất khẩu

Đề xuất cà phê được trợ giúp vay vốn tín dụng xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và hiệp hội Cà phê Ca cao cuối tuần trước đã đề nghị Thủ tướng cho phép đưa cà phê vào danh mục các loại hàng hóa, nông sản được hưởng trợ giúp vay vốn tín dụng xuất khẩu theo nghị quyết 02/2013/NQ-CP của chính phủ.

 

Theo đó, để giảm bớt các khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp và người nông dân trồng cà phê, măt hàng cà phê nên được gia hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 tháng lên 36 tháng như các mặt hàng nông sản khác.

Thực tế do lãi suất cao, khoảng 17%/năm, nên nhiều doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu cà phê có nguy cơ bị phá sản do thiếu thanh khoản, ngân hang phong tỏa tài sản không hoạt động được.

(Nguồn: Sài Gòn tiếp thị)

 

Chia sẻ bài viết này trên