Kim ngạch XK Tháng 8 tăng 11.4% cùng kỳ, nhập siêu 300 triệu USD

Kim ngạch XK Tháng 8 tăng 11.4% cùng kỳ, nhập siêu 300 triệu USD

Theo thông tin từ T.Cục Thống kê, KN hàng hóa XK Tháng 8 ước đạt 11.5 tỷ USD, giảm 0.9% so với tháng trước và tăng 11.4% so với cùng kỳ năm 2012.

Chia sẻ bài viết này trên