Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

  1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

– Mã chứng khoán: TH1

– Địa chỉ trụ sở chính: 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: (84-4) 3.8264009/3.9386315

– Fax: (84-4) 3.8259894

– Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thu Anh, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

  1. Nội dung thông tin công bố:

– Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán số : 222/2014/HĐ.KTTC-AASC.KT2 – ngày 05/6/2014 giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam với Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

 

* File gửi kèm:

Thông báo số 267/ĐTTC-TH1 v/v Công bố thông tin ký HĐ Kiểm toán năm 2014.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên