Cà phê Robusta

Cà phê Robusta tiêu chuẩn


Trên sàng số 16/18: tối thiểu 90%

– Độ ẩm: tối đa 12.5%

– Tạp chất: tối đa 0.5%

– Hạt vỡ: tối đa 0.5%

– Đen và vỡ: tối đa 2%

– Đóng gói: Bao đay (60kg)

– Hệ số xếp hàng: 19,2MT/20FCL

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Cà phê Robusta sạch


– Độ ẩm: tối đa 12.5%

– Tạp chất: tối đa 0.5%

– Hạt vỡ: tối đa 2%

– Hạt đen: tối đa 0.4%

– Độ bóng 16/18: tối thiểu 90%

– Đóng gói: Bao đay (60kg)

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam

Cà phê Robusta đánh bóng ướt


– Độ ẩm: tối đa 12.5%

– Tạp chất: tối đa 0.5%

– Hạt vỡ: tối đa 2%

– Hạt đen: tối đa 0.4%

– Độ bóng 16/18: tối thiểu 90%

– Đóng gói: Bao đay (60kg)

– Hệ số xếp hàng: 19,2MT/20FCL

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Xuất xứ: Việt Nam