Hạt điều

Hạt điều nhân trắng WW180


– Mã sản phẩm: WW180

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều nhân WW210


– Mã sản phẩm: WW210

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều WW240


– Mã sản phẩm: WW240

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều WW320


– Mã sản phẩm: WW320

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều loại WS


– Mã sản phẩm: WS

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều loại LP


– Mã sản phẩm: LP

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều loại SP


– Mã sản phẩm: SP

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều loại BB


– Mã sản phẩm: BB

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều rang muối


– Mã sản phẩm: AA180; AA210; AA240; AA320

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạt điều loại SW320


– Mã sản phẩm: SW320

– Quy cách: Theo tiêu chuẩn AFI

– Đóng gói: Túi hút chân không PE hoặc thùng thiếc và carton

– Hệ số xếp hàng: 15.876MT/20FCL

– Xuất xứ: Việt Nam

– Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam