Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 3 – 3 tháng năm 2013

Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 3 – 3 tháng năm 2013

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch xuất-nhập khẩu Quý 1 năm 2013 như sau:

* Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 3 – 3 tháng năm 2013

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Tháng 3/2013 Lũy kế thực hiện 3 tháng/2013 Tỷ lệ % s/v KH
Tổng kim ngạch XNK USD 8.420.383,92 21.449.375,86 22,34
– Xuất khẩu 4.133.035,40 11.588.272,50 16,55
– Nhập khẩu 4.287.348,52 9.861.103,36 37,93

 

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên