Thông báo lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau :

– Thời gian thực hiện: 08h30 Thứ 5 ngày 25/04/2024

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện- Phòng họp tầng 6 số 23 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  1. Nội dung họp:

2. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2024:

3. Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ 2024:

Trân trọng./

Chia sẻ bài viết này trên