Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 4 – 4 tháng năm 2014

Báo cáo kim ngạch XNK Tháng 4 – 4 tháng năm 2014

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả thực hiện kim ngạch xuất-nhập khẩu Tháng 4 năm 2014 như sau:

* Kim ngạch XNK thực hiện Tháng 4 – 4 tháng năm 2014

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện tháng 4/2014 Lũy kế 4 tháng/2014 % s/v KH
Tổng KN XNK USD 8.645.472,71 29.757.819,13 35,01%
– Xuất khẩu 7.239.840,73 17.890.488,43 29,82%
– Nhập khẩu 1.405.631,98 11.867.330,70 47,47%

 

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên