TH1 – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

TH1 – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Bảo Việt
2. Mã chứng khoán giao dịch: TH1
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 CP
5. Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
7. Số lượng cổ phiếu đã mua: 176.300 CP
8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 968.473 CP (tương đương với 10,89%/VĐL)
9. Lý do không giao dịch như dự kiến: Không đạt được mức giá/mua theo dự kiến
10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/09/2010 đến ngày 23/11/2010

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên