Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2014. Thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

1. Tổ chức đại hội
– Thời gian: 8h30 – Thứ 6 ngày 25 tháng 4 năm 2014
– Địa điểm: Phòng Thống Nhất – Tầng 1, Khách sạn Hòa Bình – Số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Các nội dung tại Đại hội (đề nghị xem Chương trình Đại hội tại đây)

3. Tài liệu Đại hội
– Quy chế tổ chức Đại hội;
– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2013 đã kiểm toán và Kế hoạch 2014;
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng năm 2014;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng năm 2014;
– Tờ trình dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013;
– Tờ trình về báo cáo Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2013. Phương án thù lao năm 2014;
– Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
– Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2014.

4. Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội
Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội từ ngày 10/4/2014 bằng các hình thức điện thoại, email, fax hoặc gửi bưu điện về địa chỉ:
Phòng Đầu tư tài chính – Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
Số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel/Fax: 84-4 3.9386315
Email: dttc@generalexim.com.vn / gexim@generalexim.com.vn

5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
– Thư mời họp, CMTND (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu tải tại đây).
Ghi chú:
+ Giấy ủy quyền hợp lệ là giấy có dấu của công ty (đối với cổ đông là pháp nhân) và chữ ký của 2 bên; Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho ông chủ tịch HĐQT hoặc ông Trưởng Ban kiểm soát của công ty.
+ Giấy ủy quyền áp dụng Điều 25 – Điều lệ công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

HOÀNG TUẤN KHẢI

* File gửi kèm:
– Thông báo số 131 v/v Tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

 

Trân trọng thông báo ./.

 

Chia sẻ bài viết này trên