Xuất siêu 2 tháng đầu năm ước đạt 244 triệu USD

Xuất siêu 2 tháng đầu năm ước đạt 244 triệu USD

Trong 2 tháng đầu năm 2014, xuất siêu ước tính đạt 244 triệu USD, bằng 1.2% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu. Trong đó, xuất siêu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 2.09 tỷ USD và khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với 1.85 tỷ USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2014 ước tính đạt 9.6 tỷ USD, giảm 16.2% so với tháng trước và tăng 33.2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 21.1 tỷ USD, tăng 12.3% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm Khu vực kinh tế trong nước đạt 7.2 tỷ USD, tăng 13.2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13.9 tỷ USD, tăng 11.8%.

Trong hai tháng đầu năm, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 3.3 tỷ USD (tăng 22.9%); hàng dệt may đạt 3.2 tỷ USD (tăng 30.1%); giày dép đạt 1.5 tỷ USD (tăng 27.4%); thủy sản đạt 1 tỷ USD (tăng 38.9%). Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước là điện tử máy tính và linh kiện đạt 1.4 tỷ USD (giảm 4.9%); dầu thô đạt 935 triệu USD (giảm 23.2%); cà phê đạt 563 triệu USD (giảm 16.9%); gạo đạt 352 triệu USD (giảm 2.3%)…

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2/2014 ước tính đạt 10.8 tỷ USD, tăng 7.8% so với tháng trước và tăng 50.1% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 20.8 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2014, xuất siêu ước tính đạt 244 triệu USD, bằng 1.2% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu, trong đó xuất siêu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 2.09 tỷ USD và khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với 1.85 tỷ USD.

 

(Nguồn: Vietstock)

Chia sẻ bài viết này trên