Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu quỹ như sau:

– Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

– Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

– Trụ sở chính: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: (84-4) 3.8264009 – Fax: (84-4) 3.8259894

– Vốn điều lệ: 125.948.570.000 đồng

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (tại SGDCK) với nội dung sau:

– Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

– Địa chỉ: Tầng 4 – Số 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại: (84-4) 2.2212208

– Tài khoản thực hiện giao dịch: 079C116288

– Mã chứng khoán (nếu có): TH1

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cp

– Số lượng đăng ký mua lại: 500.000 cổ phiếu

– Số lượng đã thực hiện: 0 cổ phiếu

– Thời gian thực hiện: từ ngày 17/10/2011 đến ngày 16/01/2012

– Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 555.241 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 555.241 cổ phiếu

– Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác

– Nguyên tắc xác định giá: không vượt quá 25.000 đồng/cổ phiếu

– Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

– Nguyên nhân không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký: do thị trường chứng khoán biến động không thuận lợi

File gửi kèm:
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Chia sẻ bài viết này trên