Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ – [09/08/2012]

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ – [09/08/2012]

CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (tại SGDCK) cụ thể như sau:

– Tên Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch:

+ Công ty CP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 4, Số 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: (84-4) 2.2212208

+ Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt – Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: (84-4) 3.9288888

– Mã chứng khoán: TH1

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng đăng ký bán: 555.241 cổ phiếu

– Số lượng đã thực hiện: 555.200 cổ phiếu

– Thời gian thực hiện: từ ngày 16/05/2012 đến 18/07/2012

– Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 555.241 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 41 cổ phiếu

– Mục đích: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh

– Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

– Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường

– Nguyên nhân không bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký: số cố phiếu còn lại là cổ phiếu lẻ không đặt lệnh bán theo phương thức khớp lệnh được.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên