Tháng 9 ước nhập siêu 600 triệu USD, 9 tháng xuất siêu 2,5 tỷ USD

Tháng 9 ước nhập siêu 600 triệu USD, 9 tháng xuất siêu 2,5 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước đạt 12,4 tỷ USD, giảm 6,6% so với tháng trước do bị ảnh hưởng số ngày nghỉ lễ trong tháng.

Trong đó, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 8 tỷ USD, giảm 8,9%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,4 tỷ USD, giảm 2%.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9 vẫn tăng tới 12,3%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 6,3%.

Tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 109,6 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,6 tỷ USD, tăng 14,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 73 tỷ USD, tăng 14,1%.

Trong số các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao, Điện thoại các loại và linh kiện vẫn đang dẫn đầu với 17,1 tỷ USD, tăng 10,1%; hàng dệt may đứng thứ hai với 15,5 tỷ USD, tăng 18,9%; tiếp đó là giày dép với 7,5 tỷ USD, tăng 25,3%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu trong 9 tháng, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu với kim ngạch ước tính đạt 21 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp đến là thị trường EU đạt 20,1 tỷ USD, tăng 13%; ASEAN đạt 14 tỷ USD, tăng 1,6%; Nhật Bản đạt 11,2 tỷ USD, tăng 13,3%; Trung Quốc đạt 11,1 tỷ USD, tăng 16,5%…

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9 ước đạt 13 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,5 tỷ USD, tăng 6,6%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,5%.

So với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 năm nay tăng 14,5%; trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,1%.

Tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 107,2 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 46,9 tỷ USD, tăng 12,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,3 tỷ USD, tăng 9,8%.

Đáng chú ý nhập khẩu và nhập siêu từ thị trường Trung Quốc vẫn đứng ở mức rất cao. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Trung Quốc trong 9 tháng qua ước đạt tới 31,1 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013; nhập siêu từ thị trường này ước khoảng 20 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 9 nhập siêu khoảng 600 triệu USD, bằng 4,8% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, cả nước vẫn xuất siêu khoảng 2,5 tỷ USD, bằng 2,3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 12,7 tỷ USD, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,2 tỷ USD.

“Xuất siêu chủ yếu vẫn thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với hàng gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu là chính cho thấy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta mang lại hiệu quả chưa cao và thiếu tính bền vững”, Tổng cục Thống kê lưu ý.

(Nguồn: Thời báo ngân hàng)

 

Chia sẻ bài viết này trên