Thông báo thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011

Thông báo thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo về việc thanh toán cổ tức đợt 2/2011 như sau:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam

– Mã cổ phiếu: TH1

– Tỷ lệ trả cổ tức: 5% (500 đồng / cổ phiếu)

– Thời gian thực hiện: ngày 01/02/2013

– Địa điểm chi trả cổ tức:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục nhận Cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký và cổ đông có TK giao dịch tại Công ty Cổ phần chứng khoán Tràng An: làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài vụ Công ty: Số 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 04. 39386315. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND và giấy chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền kèm theo.

+ Trường hợp cổ đông chưa lưu ký muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản, điền đầy đủ thông tin vào Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản và fax tới công ty theo số Fax: (84-4) 3.8259894/3.8266383. Mọi chi phí liên quan đến việc nhận cổ tức này sẽ do cổ đông chịu.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên